CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно самое

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно самое
make a purchase.

Bisexual Porn Collection: Regularly Updated Sex Movies with the Slutiest Hotties and Bi Sexual Guys in 3somes!

Likova reforma - utajen ztrta koncepce.

2009 11:38, peteno 19805 krt, v kvtnu roku 2008 pedstavil ministr Lika prvn verzi tzv.

Bl knihy tercirnho vzdlvn.

Tento strategick podklad pro plnovanou reformu tercirnho vzdlvn byl vytvoen tmem lid kolem prof.

Matj a nesl jasn rukopis neoliberlnho pstupu ke svtu obecn a vzdln zvlt.

Vysok koly byly pedstaveny jako firmy zprostedkovvajc vzdln, studenti pak jako klienti tchto firem.

Z tohoto hlediska bylo vysokm kolm vyteno, e dky nezvislosti na trnm prosted produkuj absolventy zastaral, ppadn zcela nevyhovujc poptvce trhu prce.

Pro zajitn racionlnho chovn klient (rozumj: student) i firem bylo proto navreno koln, pro vy flexibilnost vysokch kol pak podstatn zven centrln pravomoc generlnho editele rektora a sprvnch rad, jejich sloen by mlo za elem lepho ten poptvky trhu.

Psoben trnch mechanism zavedench kolnm tak umonilo uvolnit nkdej regulativy, take bylo mon zjednoduit jak akreditace jednotlivch obor, tak jmenovn akademik profesory a docenty, nehled na snen doposud nutnho rozdlu mezi kolami veejnmi a soukrommi (pokud veejn.

Z tto koncepce pirozen vyplvaj i dal zmny v rtorice: clem studia nen vzdln, ale kompetence, clem vdy nen poznn, ale inovace.

Jakkoli je zvlt pro zstupce obor, jejich absolventi nachzej uplatnn pedevm ve sttnm sektoru a kulturnch i neziskovch institucch, a obor, kter se zabvaj pedevm zkladnm vzkumem, takovto reforma nepijateln (a obecn pro kohokoli, kdo chpe vznam.

Autoi vdli, co chtj (tedy poddit vysok koly trhu a navrhli vcelku konsistentn metody, jak chtnho stavu doshnout.

Antikritick mantry z MMT.

Zejm neekan masivn kritika, kter se na Blou knihu ji v ervnu minulho roku snesla jak z akademickho plna, tak ze strany fakult, vysokch kol i jejich reprezentac, vystila v to, e ministerstvo pestalo o tezch reformy oteven diskutovat.

Finln verze Bl knihy, na podzim minulho roku, po shromdn nmitek vi Bl knize, se ministerstvo pomrn zhy uzavelo do sebe, dokonce zruilo plnovanou diskusi na Univerzit Karlov.

Jakkoli dal debaty byly vedeny u striktn omezench kulatch stol pouze pro zvan.

V tto dob ministerstvo strukturovan vypodalo shromdn nmitky a zapracovalo je do textu finln verze Bl knihy, tento text vak nikomu z akademick obce nedalo k dispozici (byl k dispozici pouze v paprov podob a pouze pro novine.

Veejnost vetn veejnosti akademick dostala finln verzi Bl knihy k dispozici a po vzet na vdom Vldou R dne.
Read next

Порно девочки

Best girls in one place Our Instagram: instagram/wowgirlshere Admin: @goslinov.

What I feel is the fact that many porn sites aren't prompting anything constructive.Cute Asian Girls…

15 Dec 2019, 08:32

Русское порно видео

Photo, JB
14 Dec 2019, 08:53

Порно без

Child
15 Dec 2019, 11:41

Смотря порно видео

Cp
15 Dec 2019, 03:03
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>