CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно друзья

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно друзья
probhlo v ter.

Kvtna 2016 v Karln.

Dti ronk si zazvodily v bhu na 60 metr, v hodu mkem, ve skoku do dlky a msto vytrvalostnho bhu si zabhly mal orientan zvod.

Soutilo zde vce ne 60 zvodnk, z toho 15 v barvch.

A pardn se nm dailo.

Velkou pevahu jsme mli v hodu mkem.

Nejdle ze vech zastnnch hodil Martin Lachman (34,50 m ticetimetrov hody se podaily i Adamu Kopeckmu (32 m) a Kubovi ervenmu (31 m).

Z nejmlad ppravky pat velk pochvala Krytofu Podlipskmu, kter hodem 27,50 metr vyhrl kategorii nejmladch.

Velmi dobe si vedli ve sprintu Vojta Ptek a Filip Svoboda, ve sv skupin jasn zvtzili asy 9,8 s a 9,9.

Hned za nimi nsledoval Ondra Kohl (10,1 kter si v dlce doskoil vkonem 3,50 m pro prvn msto.

Mezi nejmladmi ronky skvle bojoval Luk Mistchlger - vyhrl bh na 60 metr za 10,2 s a byl o pouh dva centimetry druh v dlce vkonem 3,35.

To Kja Vavrukov mezi nejmladmi dvkami zvtzila jak ve sprintu (10,2 s tak i ve skoku dalekm (2,93 m)!

Piznm se, e orientan bh el trochu mimo m, ale i v nm nkte z naich vynikli - Ondra zabhl vbec nejlep as ze vech, nsledovn Rou Mlejnkem, vborn byl i Luk a Kuba varc.

A celkov umstn ve tyboji?

Hned ti nai atleti zskali "zlatou".

V nejstar kategorii (ronk ) skonil na pici vcelku nenpadnmi, ale vyrovnanmi vkony Matou Bartk.

Mezi ronky byl z naich nejspnj Ondra (1.

Z celkov 21 startujcch.
Read next

Порно минет

(1/1) - English (en-GB).

Nejastj piny bolesti hlavy, bolest hlavy se nevyhb nikomu a nkolikrt za ivot se s n setk kad, pat dokonce mezi nejastj dvody nvtvy.…

16 Dec 2019, 11:47

Порно геей

Video, Photo, Boy
16 Dec 2019, 02:59

Порно самое

Girl
16 Dec 2019, 11:25

Порно толстые

JB
16 Dec 2019, 23:55
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>